منظومه ی شمسی/زهره

زهره :

 

اولین سفر موفقیت آمیز توسط کاوشگر فضایی مارینر - 2 انجام شد که در سال 1962 ، از کنار سیارة زهره گذشت . کاوشگرهای فضایی که در یک سفر ماجرا جویانه به داخل جوّ زهره رفته بودند ، بر اثر گرمای زیاد و فشار شدید آن سیاره به سرعت ذوب شدند ، امّا بعضی از آنها قبل از این که از بین بروند توانستند تصاویری از این سیاره به زمین ارسال کنند .

زهره 108 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد . قطر آن 12104 کیلومتر است .

جوّ آن از دی اکسید کربن تشکیل شده است . زهره 243 روز طول می کشد یک دور کامل دور خود بزند و 225 روز طول می کشد تا یک دورکامل ، دور خورشید بچرخد .

اتمسفر زهره رقیق است به همین خاطر بیش از سیارات دیگر نور خورشید را منعکس می کند و در نتیجه درخشندگی زیادی دارد و به همین علت به زیباترین سیاره شهرت دارد  . جنس زهره جامد است و سیارة زهره قمر ندارد .

زهره نورانی ترین جرم آسمانی بعد از خورشید و ماه است و آن را صبح ها و عصرها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می توان دید . زهره به اندازة زمین است و مانند زمین ، کوه و دشت دارد امّا به علت نزدیکی به خورشید و گرم بودن زیاد ، در آن آب و موجود زنده هم نیست .

/ 0 نظر / 18 بازدید