گردش در مدار زمین

گردش در مدار زمین :

در سال 1961 ، خلبان 27 سالة روسی به نام یوری گاگارین با گریز از جّو زمین ، اوّلین مسافر فضا شد و نام خود را در تاریخ ثبت کرد . او قبل از بازگشت به زمین،یک بار به دور زمین چرخید . به زودی فضانوردان دیگر کار او را دنبال کردند . در سال 1963 والنتینا ترشکوا اولین زنی بود که به فضا رفت . آلکسی لئونوف اوّلین کسی بود که از سفینة فضایی خود خارج شد و با لباس مخصوص فضانوردان ، به راه پیمایی در فضا پرداخت .

آلن شپارد اوّلین فضانورد آمریکایی ، در سال 1961 ، با موشک به فضا رفت و قبل از این که در اقیانوس اطلس فرود آید ، 15 دقیقه در فضا بود . سال بعد ، جان گلن فضانورد دیگر آمریکایی به فضا رفت و در کمتر از 5 ساعت ، سه بار دور زمین چرخید .

در سال 1965 ، سفینة فضایی وسخود -2 بعد از 3000 کیلومتر فضاپیمایی به زمین بازگشت و در یک جنگل فرود آمد . فضانوردان روسی این سفینه مجبور شدند تا با گله‌ای از گرگ های گرسنه درگیر شوند ! شاید روزی که آنها شغل فضانوردی را انتخاب می کردند ، حتّی به ذهن‌شان هم نمی رسید که در شغل فضانوردی ، نبرد با گرگ هم وجود دارد !

/ 0 نظر / 17 بازدید