اولین موشک ها

اولین موشک ها :

در سال 1903 دانشمندی روسی به نام کنستانتین زیلوفسکی موشک با سوخت مایع را طراحی کرد ؛ او هم چنین نظریة موشک های چند مرحله‌ای را گسترش داد. پرتاب اوّلین موشکی که با سوخت مایع‌کار‌می‌کرد ،در ماه‌مارس1926،از مزرعه‌ای‌در ایالت ماساچوست آمریکا انجام‌شد . موشک خیلی‌بزرگ نبود و فقط تا ارتفاع 12.5متری بالا رفت ، امّا این آزمایش در تاریخ موشک ها یک نقطة عطف بود . مخترع این موشک یک فیزیکدان آمریکایی به نام رابرت گودارد بود .

 

موشک های بزرگ تر که وی - 2 نام داشت ، به وسیلة ورنر ون براون آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم ساخته شد . در سال 1944 در حمله به لندن ، یک موشک وی - 2 از جوّ زمین خارج شد که اوّلین سفینة فضایی به حساب می آید . بعد از پایان جنگ جهانی ، ون براون در آمریکا به ساخت موشک هایی فضایی ادامه داد .

/ 0 نظر / 13 بازدید