منظومه ی شمسی

حدود 10 میلیارد سال پیش ، در قسمتی از فضا یک تودة عظیم ابر مانند به وجود آمد که 80 درصد آن هیدروژن ، 15 درصد آن هلیم و 5 درصد بقیه بیشتر ، شامل گازهایی چون اکسیژن ، نیتروژن ، کربن و مواد سنگین تری چون سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن ، منیزیم و کلسیم بود . این تودة عظیم در حدود 5 میلیارد سال پیش تحت تأثیر نیروی گرانشی شروع به متراکم شدن و چرخیدن کرد و پس از مدتی به شکل دو بشقاب که از لبه روی هم قرار گرفته باشند در آمد .بعد از مدتی بیشتر گازها در وسط این شکل جای گرفتند و خورشید را تشکیل دادند و موّاد‌سنگین‌تر ، سیاراتی چون عطارد ، زهره ، زمین و مریخ را به وجود آوردند . بقیة مواد نیز که هم موّاد سنگین و هم موّادگازی داشتند سیارات دیگر یعنی مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون را به وجود آوردند . از این جهت ، سیارات منظومة شمسی را به دو گروه زمین مانند (سیارات داخلی) و مشتری مانند (سیارات خارجی) تقسیم می کنند .

در این تقسیم بندی نهمین سیاره یعنی پلوتو جای ندارد . سیارات داخلی بیشتر از سنگ و فلز ساخته شده‌اند و نسبت به سیارات‌خارجی ، اندازه‌های کوچکی‌دارند ولی‌سیارات خارجی اندازه‌های بزرگی دارند و بیشتر از موّاد مایع و گاز هستند .

مشخصات سیارات منظومة شمسی :

منظومة شمسی در کهکشان راه شیری قرار گرفته است . نه سیارة عطارد ، زهره ، زمین ، مرّیخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتون همراه‌ با خورشید ،منظومةشمسی را تشکیل می دهند . ترتیب قرار گرفتن آنها به این صورت است که زمین بین زهره و مریخ واقع شده ، پلوتون دورترین سیارة منظومة شمسی از خورشید و عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است .1

در جدول زیر فاصله سیارات منظومة شمسی از خورشید آورده شده است :

ردیف

نام سیاره

فاصله از خورشید

1

عطارد

58 میلیون کیلومتر

2

زهره

108 میلیون کیلومتر

3

زمین

150 میلیون کیلومتر

4

مریخ

228 میلیون کیلومتر

5

مشتری

779 میلیون کیلومتر

6

زحل

1428 میلیون کیلومتر

7

اورانوس

2870 میلیون کیلومتر

8

نپتون

4500 میلیون کیلومتر

9

پلوتو (پلوتون)

5920 میلیون کیلومتر

سیارات نیز از نظر مدت زمان گردش به دور خورشید و مدت زمان گردش به دور خود با یکدیگر متفاوت‌هستند . بنا بر این مدت زمان‌گردش‌سیارات به دور‌خود و خورشید‌طبق جدول زیر می‌باشد که جهت اطلاعات بیشتر گنجانده شده است :

 

ردیف

نام سیاره

مدت زمان گردش به دور خود

مدت زمان گردش به دور خورشید

1

عطارد

59 روز

88 روز

2

زهره

/ 5 نظر / 169 بازدید
نگار

متشکرم از شما[خوشمزه][خداحافظ]

بهنام

[گاوچران]سلام عزیزم وب عالیییییییییییییی داری به وب منم سری بزن

مرتضی

از اطلاعات فشرده و جامعی که گذاشتید ممنونم

عرفان

عالی بود[چشمک]