منظومه ی شمسی/خورشید

خورشید :   

خورشید ستاره ای است که 73 درصد حجم آن را هیدروژن و 25 درصد را هلیوم تشکیل داده است . قطر خورشید در حدود 1.4 میلیون کیلومتر ( 110 برابر قطر زمین ) است . خورشید چنان داغ است که گازهای تشکیل دهندة آن به حالت درخشان درآمده اند . نوری هم که از آن به اطراف پخش می شود ، به همین علت است .

 

 

 

در سطح خورشید ، قسمت های سردتری هم وجود دارد که تیره رنگند و به نام لکه های خورشیدی معروف هستند . دوام لکّه ها بین چند روز تا چند ماه است .

منشأ گرمای خورشید ، واکنش های هسته ای است . در این واکنش ها هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود و گرمای فراوانی را حاصل می آورد .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید