منظومه ی شمسی/زمین

زمین :

زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به صورت کروی است و اطراف آن را جوّ فراگرفته که از 78درصد نیتروژن 21درصد اکسیژن و 1درصد هیدروژن و گازهای دیگر تشکیل شده است .

قطر زمین 12756 کیلومتر است. زمین هم به دور خود می چرخد و هم به دور خورشید . این کره در هر شبانه روز (24 ساعت ) یک دور به دور خودش و در هر سال (365 روز) نیز یک بار به دور خورشید می چرخد . اتمسفر زمین رقیق و جنس آن جامد است. زمین یک قمر دارد و اسم آن ماه می باشد . وجود لایة ازن در جوّ زمین مانع از تابش اشعة زیان آور ماوراء بنفش به سطح زمین می شود . سیارة‌زمین از دور به شکل کرة آبی و سفید زیبایی دیده می شود . هنگامی که به زمین نزدیک‌تر می شوید ، می فهمید که قسمت های آبی رنگ ، اقیانوس و قسمت های سفید رنگ ، ابرها هستند . در هیچ نقطه ای از منظومة شمسی غیر از کرة زمین نشانه هایی از حیات وجود ندارد و شرایط در سطح زمین برای زیست کاملاً مناسب است .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید