منظومه ی شمسی/زحل

زحل :

در سال 1997 سفینة آمریکایی کاسینی ، زمین را به سوی سیارة زحل ترک کرد تا در سال 2004 به آن سیاره برسد . پس از عکسبرداری از این سیارة غول پیکر و حلقه و ماه های آن ، سفینة کاسینی کاوشگر اروپایی همراه خود موسوم به هوینگر را رها کرد تا با چتر در جوّ تیتان ، بزرگترین قمر سیارة زحل فرود آید . فاصلة‌زحل تا‌خورشید 1428میلیون کیلومتر است قطر این سیارة زیبا 120536کیلومتر می باشد . سیارة زحل سیارة بسیار زیبایی است و با بقیة سیارات فرق دارد . در اطراف زحل حلقه های روشن زیادی وجود دارد . این سیاره هر 10 ساعت یک دور ، به دور خودش و تقریبآً هر 30 سال یک بار ، به دور خورشید می گردد .

زحل دارای 17 قمر می باشد .بیشتر اتمسفر آن از متان و آمونیاک تشکیل شده و غلیظ می باشد و به خاطر دمای کم به صورت انجماد در آمده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید